?!DOCTYPE html> 趣彩网_网上安全购买彩票首选_最好的O2O彩票网上投注?/title> <meta name="keywords" content="ŶIJ" /> <meta name="description" content="ŶIJǹȨIJͨվ,̫ΪѺҵṩȫĵIJѶΪһϲͨŻվ" /> <meta name="baidu-site-verification" content="G3yjx3dBmE" /> <meta property="qc:admins" content="34400747776311226375" /> <meta name="360-site-verification" content="5fc59d0c2b686ee3ea83e35da560e3de" /> <link href="http://www.xmcmhk.com/iqucai/css/main.min.css?v=0121" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" /> <link href="http://www.xmcmhk.com/iqucai/css/index.min.css?v=1113" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" /> <!--[if IE 7]> <![endif]--> <link rel="canonical" href="http://www.xmcmhk.com/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> </head> <body> <!--<div id="TopTipHolder"> <a href="http://www.xmcmhk.com/jingcai" target="_blank"> <div id="TopTip"></div> </a><div id="TopTipClose" title="关闭"></div> </div>--> <link href="http://www.xmcmhk.com/iqucai/css/ad/ad.css?v=11230942" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" /> <div id="bg"> </div> <div class=""> <div class="top_navs header"> <div class="wrap-header"> <div class="div_m"> <div class="toptray-plus clearfix auto990"> <div class="toptray-left fl"> <span class="EqJrGrh">hi,欢迎来到趣彩网彩票</span> </div> <div class="toptray-right fr"> <ul class="toptray clearfix" id="toptray_login" style="display: none"> <li class="EqJrGrh"> <a id="toptray_username" href="javascript:void(0)"></a><a class="ml14 color666" href="javascript:user.logOut(true);">退?/a> </li> <li class="m14">|</li> <li class="header-show-money"> <div id="wallet_container"> <span style="font-family: Verdana,Arial;" class="span-login-rmb colorRed">?/span> <span class="colorRed" id="header_user_money" data-sh="0">*****</span><input type="hidden" value="http://www.xmcmhk.com/" id="header_user_money_hidden" /> <div style="display: none;" id="wallet_detail"> <p> 奖金账户?strong class="red">?.00</strong> </p> <p> 充值账户:<strong class="red">?.00</strong> </p> <p> 彩金账户?strong class="red">?.00</strong> </p> <p> <a href="javascript:void(0)" class="account_detail">账户明细>></a> </p> <div class="clear nospace">   </div> </div> </div> <a class="color666" id="header_show_money" href="javascript://">显示余额</a> <i class="img-login-refresh icon-i" id="rbalc"></i> </li> <li id="mylottery" class="mylottery"> <a class="my-lottery color666" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/member/safe"><i id="header_sign" class="nosign-hd"></i>我的彩票</a> </li> <li class="EqJrGrh"> <a class="mr10 color666 mr" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/member/pay">充?/a><a class="color666 mr10" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/member/fetch_bank">提款</a> </li> </ul> <ul class="toptray-plus clearfix" id="toptray_not_login" style="display: block"> <li class="EqJrGrh"> <a class="colorRed" id="loginbtn_new" href="javascript:void(0)">登录</a>   <a class="colorRed" href="http://www.xmcmhk.com/statichtml/register.html">注册</a> </li> <li class="m14">|</li> <li class="mylottery"> <a class="my-lottery color666" href="javascript:void(0)" checklg="/member/safe"> 我的彩票 </a> </li> <li class="EqJrGrh"> <a class="color666 mr10" href="javascript:void(0)" checklg="/member/pay">充?/a> <a class="color666 mr10" href="javascript:void(0)" checklg="/member/fetch_bank">提款</a> </li> </ul> </div> </div> <div style="clear: both;"> </div> </div> </div> </div> <!-- 小拉杆开?--> <div class="home_lg_box"> <a href="javascript:;" class="home_lg" id="home_lg"></a> </div> <!-- 小拉杆结?--> <div class="header top_nav2"> <div class="huodong_center" id="huodong_center"> <a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20171117/ZX1117172905291414500259.html" target="_blank" class="index_link" style="display:block;width:100%;height:100%;"></a> <a href="javascript:;" class="huodong_close" id="closeBtns"></a> </div> <div class="five_huodong" id="five_huodong"></div> <div class="header_box_con"> <div class="header_box"> <div style="width: 420px;" class="logo-box clearfix"> <a href="http://www.xmcmhk.com" title="趣彩?> <img class="logo-index-hd" src="http://www.xmcmhk.com/iqucai/images/home/xg.png" alt="趣彩? title="趣彩? /> </a> </div> <ul class="customerService-plus"> <li class="EqJrGrh"><i class="icon-i"></i>TEL:4001155658  </li> <li class="EqJrGrh"><a href="javascript:void(0)" data="http://www.xmcmhk.com/live800/chatClient/chatbox.jsp?companyID=596578&configID=1996&jid=8695563791&s=1 " class="link_kefu" title="点击联系在线客服"></a> </li> <li class="online_service"> <a class="colorRed kf-top" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/help/index.html" style=" color:#666 ! important;">帮助中心</a> <a class="colorRed kf-top" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/help/register/login.html" style=" color:#666 ! important;">如何注册</a> </li> </li> </ul> </div> </div> <div class="hh-nav clearfix"> <div class="nav"> <div class="nav_left_index"> <div class="navtoptitle nav_hoverico"> 全部彩种 (共30种) </div> </div> <ul class="nav_right" id="home_menus"> <li class="on"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/" style="margin-left: 22px;"> <i class="home_icon sy"> </i>首页 </a> </li> <li class="EqJrGrh"><a href="http://www.xmcmhk.com/baodan/redantoday">趣味神单</a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/chipped">合买大厅</a></li> <li class="EqJrGrh"><a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/lottery/index.html">开奖结?/a></li> <li class="EqJrGrh"><a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/bonus/index.html">中奖排行?/a></li> <li class="dropdown-nav" data-cls="data-down"> <a class="dropdown-desc" href="javascript:void(0)"> 数据图表<i class="icon-i"></i> </a> <ul class="dropdown-ul" style="display: none;"> <li class="EqJrGrh"><a class="live" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/soccer">过关统计</a></li> <li class="EqJrGrh"><a class="football" target="_blank" >比分直播</a></li> <li class="EqJrGrh"><a class="baskeball" target="_blank" >足球数据</a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" >联赛专题</a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/lotterytrend/index.html">走势?/a></li> </ul> </li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/index.html">资讯</a></li> </ul> <ul class="nav-act"> <li class="phone-click" style="position: relative"> <a title="手机购彩" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/phonebuy/index.html"> 手机购彩 </a> <i style="display: none;" class="icon-i"></i> <div style="display: none;" class="mobile-box"> <div class="mobile-text"> 安全、便捷、随时随地购? </div> <div class="mobile-code-img code-icon-i"> </div> <!--<div class="send clearfix"><input type="text" placeholder="输入手机号获取链? class="jc-put"/><span class="jc-btn">免费发?/span></div>--> </div> </li> <!--<li class="EqJrGrh">?/li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/huodong/huodong.html">活动</a></li>--> <li class="EqJrGrh">?/li> <li class="EqJrGrh"><a title="会员中心" class="help-nav" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/vip/index.html">会员</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="wrap"> <div style="position: relative;" id="outer"> <div class="first"> <div class="left"> <div class="lotterys"> <div class="tips_bd"> <ul class="lottery-list-box"> <li style="padding-top: 16px;" class="mainGame"> <a class="mainA" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/jingcai"><i class="icon-i nav40-jczq"></i><span class="color333">竞彩足球</span></a> <a class="status-desc" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/jingcai"><span class="EqJrGrh">猜球抢万?/span></a> </li> <li class="mainGame"> <a class="mainA" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/jingcaibasket"><i class="icon-i nav40-jclq"></i><span class="color333">竞彩篮球</span></a> <a class="status-desc" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/jingcaibasket"><span class="EqJrGrh">NBA进行?/span></a> </li> <li class="mainGame"> <a class="mainA" target="_blank"href="http://www.xmcmhk.com/szc/ssq"><i class="icon-i nav40-ssq"></i><span class="color333">双色?/span></a> <a class="status-desc" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/ssq"><span class="EqJrGrh">猜双?赢大?/span></a> </li> <li class="mainGame"> <a class="mainA" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/dlt"><i class="icon-i nav40-dlt"></i><span class="color333">大乐?/span></a> <a class="status-desc" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/dlt"><span class="EqJrGrh">3元中1600?/span></a> </li> <li class="mainGame"> <a class="mainA" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/cqssc"><i class="icon-i nav40-jxssc"></i><span class="color333">重庆时时?/span></a> <a class="status-desc" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/cqssc"><span class="EqJrGrh">3球中千元</span></a> </li> <li class="mainGame"> <a class="mainA" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/jx11x5"><i class="icon-i nav40-sd11x5"></i><span class="color333">江西11?</span></a> <a class="status-desc" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/jx11x5"><span class="EqJrGrh">最火的11?</span></a> </li> <li class="mainGame"> <a class="mainA" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/gdklsf/"><i class="icon-i nav40-3D"></i><span class="color333">快乐十分</span></a> <a class="status-desc" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/gdklsf/"><span class="EqJrGrh">快乐赢大?/span></a> </li> <li data-type="1" class="allGames clearfix"> <h3> <span class="EqJrGrh">数字</span></h3> <ul class="clearfix game-list"> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/ssq">双色?/a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/dlt">大乐?/a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/fc3d">福彩3D</a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/pl3">排列3</a></li> </ul> <div class="line-fff" style="display: none;"> </div> <div id="moreGames_1" style="display: none;" class="moreGames clearfix"> <div class="moreGames-box fl"> <div class="otherGames num-games"> <h3> 数字?/h3> <ol> <li class="EqJrGrh"><a class="colorRed" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/ssq">双色?/a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/dlt">大乐?/a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/fc3d">福彩3D</a></li> <li class="EqJrGrh"><a href="javascript:void(0)">七乐?/a></li> <li class="EqJrGrh"><a href="javascript:void(0)">排列5</a></li> <li class="EqJrGrh"><a href="javascript:void(0)">东方6+1</a></li> <li class="EqJrGrh"><a href="javascript:void(0)">七星?/a></li> <li class="EqJrGrh"><a href="http://www.xmcmhk.com/szc/pl3">排列3</a></li> <li class="EqJrGrh"><a href="javascript:void(0)">15?</a></li> <li class="EqJrGrh"><a href="javascript:void(0)">好彩1</a></li> </ol> </div> </div> </div> </li> <li data-type="2" class="allGames clearfix"> <h3> <span class="EqJrGrh">高频</span></h3> <ul class="clearfix game-list"> <li style=" width:75px;"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/cqssc" >重庆时时?/a></li> <li style=" width:75px;"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/jx11x5" >江西11?</a></li> <li style=" width:75px;"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/jsks" >江苏快三</a></li> <li style=" width:85px;"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/sdklpk3" >山东快乐扑克3</a></li> </ul> <i id="open-btn-2" class="icon-i" style="display: block;"></i> <div class="line-fff" style="display: none;"> </div> <div id="moreGames_2" style="display: none;" class="moreGames clearfix"> <div class="moreGames-box fl"> <div class="otherGames clearfix gp-games"> <h3> 高频?/h3> <ol> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/cqssc">重庆时时?/a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/jx11x5">江西11?</a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/sd11x5">山东11?</a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/gd11x5">广东11?</a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/gdklsf">广东快乐十分</a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/jsks">江苏快三</a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/sdklpk3">山东快乐扑克3</a></li> </ol> </div> </div> </div> </li> <li data-type="3" class="allGames clearfix"> <h3> <span class="EqJrGrh">竞技</span></h3> <ul class="clearfix game-list"> <li class="EqJrGrh"><a class="colorRed" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/jingcai">竞彩混合</a></li> <li class="EqJrGrh"><a class="colorRed" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/jingcai/exy">二选一</a></li> <li style="margin-right: 0"><a class="colorRed" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/toto">胜负?/a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/danchang">北京单场</a></li> <li style="width: 54px; margin-right: 4px;"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/danchang/sxds"> 上下单双</a></li> <li style="margin-right: 0"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/danchang/bf">比分</a></li> </ul> <i id="open-btn-3" class="icon-i"></i> <div class="line-fff"> </div> <div id="moreGames_3" style="display: none" class="moreGames clearfix"> <div class="moreGames-box fl"> <div class="otherGames jj-games"> <h3> 竞技?/h3> <div class="sportsBox"> <div class="jczq-box clearfix"> <h4> 竞彩足球 > </h4> <ol> <li class="EqJrGrh"><a class="colorRed" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/jingcai">混合过关</a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/jingcai/zjq">总进?/a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/jingcai/bqc">半全?/a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/jingcai/bf">比分</a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/jingcai/exy">主客二选一</a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/jingcai/rqspf?oddstype=3">单式上传</a></li> </ol> </div> <div class="jclq-box clearfix"> <h4> 竞彩篮球 > </h4> <ol> <li class="EqJrGrh"><a class="colorRed" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/jingcaibasket">混合过关</a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/jingcaibasket/sf">胜负</a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/jingcaibasket/rfsf">让分胜负</a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/jingcaibasket/sfc">胜分?/a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/jingcaibasket/dxf">大小?/a></li> </ol> </div> <div class="bjdc-box clearfix"> <h4> 北京单场 > </h4> <ol> <li class="EqJrGrh"><a class="colorRed" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/danchang">胜平?/a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/danchang/zjq">进球?/a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/danchang/sxds">上下单双</a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/danchang/bf">比分</a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/danchang/bqc">半全?/a></li> </ol> </div> <div class="sfc-box clearfix"> <h4> 足彩胜负 > </h4> <ol> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/toto">14场胜平负</a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/toto/tr9">任??/a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/toto/t6bqc">6场半全场</a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/toto/t4cjq">4场进?/a></li> </ol> </div> </div> </div> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="center"> <div id="slideBox" class="slideBox"> <div class="hd"> <ul class="EqJrGrh"> <li class="EqJrGrh"></li> <li class="EqJrGrh"></li> <li class="EqJrGrh"></li> <li class="EqJrGrh"></li> </ul> </div> <div class="bd"> <ul class="EqJrGrh"> <li _src="http://www.xmcmhk.com/url(http://www.xmcmhk.com/iqucai/images/add/2017103017433284.jpg)" style="background:#ffffff center 0 no-repeat;"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20171030/ZX1030173248321361589155.html"> <img src="http://www.xmcmhk.com/iqucai/images/add/2017103017433284.jpg" alt="常规活动"/></a></li> <li _src="http://www.xmcmhk.com/url(http://www.xmcmhk.com/iqucai/images/add/2017112409343351.jpg)" style="background:#ffffff center 0 no-repeat;"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/cqssc"> <img src="http://www.xmcmhk.com/iqucai/images/add/2017112409343351.jpg" alt="时时?/></a></li> <li _src="http://www.xmcmhk.com/url(http://www.xmcmhk.com/iqucai/images/add/2017112716145148.jpg)" style="background:#ffffff center 0 no-repeat;"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20171124/ZX1124171154111464830713.html"> <img src="http://www.xmcmhk.com/iqucai/images/add/2017112716145148.jpg" alt="app"/></a></li> <li _src="http://www.xmcmhk.com/url(http://www.xmcmhk.com/iqucai/images/add/2017112009114186.jpg)" style="background:#ffffff center 0 no-repeat;"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/huodong/wxin7_11.htm"> <img src="http://www.xmcmhk.com/iqucai/images/add/2017112009114186.jpg" alt="app"/></a></li> </ul> </div> <a class="prev" href="javascript:void(0);" style="display: none;"></a><a class="next" href="javascript:void(0);" style="display: none;"></a> </div> <div id="cz_news"> <div class="quick-tpis"> <i class="icon-lb"></i><b>最新中奖:</b> <div id="scroll" class="quick-list"> <ul class="claearfix"> <li class="EqJrGrh"> <a target="_blank" title="江苏彩民独享3注头?大乐透奖池滚存至41.91? href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20170907/ZX0907143504351201930255.html">江苏彩民独享3注头?大乐透奖池滚存至41.91?/a> </li> <li class="EqJrGrh"> <a target="_blank" title="无锡实习大学生零花钱购彩,喜中双色球42? href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20170830/ZX0830173758371317404391.html">无锡实习大学生零花钱购彩,喜中双色球42?/a> </li> <li class="EqJrGrh"> <a target="_blank" title="降温挡不住大奖,常州喜出双色球一等奖615? href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20170818/ZX0818141901194999495277.html">降温挡不住大奖,常州喜出双色球一等奖615?/a> </li> <li class="EqJrGrh"> <a target="_blank" title="亳州彩民中双色球千万奖,继续维持平静生活" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20170714/ZX0714173904391335082831.html">亳州彩民中双色球千万奖,继续维持平静生活</a> </li> <li class="EqJrGrh"> <a target="_blank" title="新疆阿勒泰大乐?000万中奖者“理智”兑? href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20170703/ZX0703111803182651212201.html">新疆阿勒泰大乐?000万中奖者“理智”兑?/a> </li> <li class="EqJrGrh"> <a target="_blank" title="爱心铸就好运:退休老人?9万大?" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20170626/ZX0626143859381523012409.html">爱心铸就好运:退休老人?9万大?</a> </li> <li class="EqJrGrh"> <a target="_blank" title="有心人终不负,老彩民守号三年擒大奖" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20170616/ZX0616152302231991854224.html">有心人终不负,老彩民守号三年擒大奖</a> </li> <li class="EqJrGrh"> <a target="_blank" title="深圳彩民偶尔购彩,幸运揽双色?03万元" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20170615/ZX0615150619061152755053.html">深圳彩民偶尔购彩,幸运揽双色?03万元</a> </li> <li class="EqJrGrh"> <a target="_blank" title="守号机选双管齐下彩?0元囊?00? href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20170610/ZX0610152022204438296829.html">守号机选双管齐下彩?0元囊?00?/a> </li> <li class="EqJrGrh"> <a target="_blank" title="90后新手爸爸喜中超级大乐?78? href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20170603/ZX0603164358431027113153.html">90后新手爸爸喜中超级大乐?78?/a> </li> </ul> </div> </div> <div class="clearfix"> </div> <div class="quick-buy"> <ul class="quick-tab-list"> <li class="hot">热销彩种</li> <li class="on" data-type="jczq" value="http://www.xmcmhk.com/0"><a href="javascript:void(0)">竞彩足球</a></li> <li data-type="ssq" value="http://www.xmcmhk.com/1"><a href="javascript:void(0)">双色?/a></li> <li data-type="dlt" value="http://www.xmcmhk.com/2"><a href="javascript:void(0)">大乐?/a></li> <li data-type="jx11x5" value="http://www.xmcmhk.com/3"><a href="javascript:void(0)">11?</a></li> <li data-type="fc3d" value="http://www.xmcmhk.com/4"><a href="javascript:void(0)">福彩3D</a></li> </ul> <div class="qb-box-list"> <!--快速购?jczq--> <div id="qb_jczq" class="qb"> <div id="match_dg" class="quick-buy-athletics"> <div class="dg-box"> <div class="dg-game-box"> <div class="dg-game-info clearfix"> <p id="match_dg_info"> <span class="EqJrGrh"></span> </p> <p class="more-game"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/jingcai">更多比赛</a> </p> </div> <div class="dg-game"> <div class="dl-box dl-box-on"> <dl class="dg-l clearfix"> <dt> <img width="38" height="38" src="http://www.xmcmhk.com/iqucai/images/home/none_team.gif" id="match_dg_himg" alt="" /> </dt> <dd> <strong id="match_dg_home"></strong><span style="margin-left: 10px">?/span><br /> <span class="dg-sp-win sp" id="match_dg_win_sp" data-key="3" data-desc="?>0.00</span><em class="rq" id="leftBall"></em> </dd> </dl> <span class="true-box"><i class="icon-i"></i></span> </div> <div class="dl-box"> <dl class="dg-m"> <dt><strong class="EqJrGrh">平局</strong></dt> <dd> <span class="dg-sp-ping sp" id="match_dg_flat_sp" data-key="1" data-desc="?>0.00</span> </dd> </dl> <span class="true-box"><i class="icon-i"></i></span> </div> <div class="dl-box dl-box-r"> <dl class="dg-r clearfix"> <dt> <img width="38" height="38" src="http://www.xmcmhk.com/iqucai/images/home/none_team.gif" id="match_dg_gimg" alt="" /> </dt> <dd> <strong id="match_dg_guest"></strong><span style="margin-left: 10px">?/span><br /> <span class="dg-sp-lost sp" id="match_dg_lose_sp" data-key="0" data-desc="?>0.00</span> </dd> </dl> <span class="true-box"><i class="icon-i"></i></span> </div> <input type="hidden" id="dgmatchid" /> </div> </div> </div> </div> </div> <!--快速购?ssq--> <div id="qb_ssq" class="qb" style="display: none;"> <ul class="qb-info clearfix"> <li class="EqJrGrh"> ?span id="ssq_issue">0000000</span>?截止?span class="sale_end_timer" id="cd_ssq"> <strong class="red">00</strong>小时<strong class="red">00</strong>?strong class="red">00</strong>? </span> </li> <li class="bztz clearfi"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/ssq">手动选号</a> | <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/statichtml/lotterytrend/ssq/jbzs30.html">走势?/a> </li> </ul> <div style="position: relative" class="qb-selectnumber"> <ul id="qb_ssq_select" class="qb-selectnum clearfix"> <li class="qb-red icon-i lot_sn_red"> <input type="text" value="http://www.xmcmhk.com/00" maxlength="2" /> </li> <li class="qb-red icon-i lot_sn_red"> <input type="text" value="http://www.xmcmhk.com/00" maxlength="2" /> </li> <li class="qb-red icon-i lot_sn_red"> <input type="text" value="http://www.xmcmhk.com/00" maxlength="2" /> </li> <li class="qb-red icon-i lot_sn_red"> <input type="text" value="http://www.xmcmhk.com/00" maxlength="2" /> </li> <li class="qb-red icon-i lot_sn_red"> <input type="text" value="http://www.xmcmhk.com/00" maxlength="2" /> </li> <li class="qb-red icon-i lot_sn_red mr30"> <input type="text" value="http://www.xmcmhk.com/00" maxlength="2" /> </li> <li class="qb-blue icon-i lot_sn_blue"> <input type="text" value="http://www.xmcmhk.com/00" maxlength="2" /> </li> </ul> </div> </div> <!--快速购?dlt--> <div style="display: none;" id="qb_dlt" class="qb"> <ul class="qb-info clearfix"> <li class="EqJrGrh"> ?span id="dlt_issue">00000</span>?截止?span class="sale_end_timer" id="cd_dlt"> <strong class="red">2</strong>?strong class="red">4</strong>小时<strong class="red">48</strong>?strong class="red">13</strong>? </span> </li> <li class="bztz"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/dlt">手动选号</a> | <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/statichtml/lotterytrend/dlt/jbzs30.html">走势?/a> </li> </ul> <div class="qb-selectnumber"> <ul id="qb_dlt_select" class="qb-selectnum clearfix qb_dlt_select"> <li class="qb-red icon-i lot_sn_red"> <input type="text" maxlength="2" /> </li> <li class="qb-red icon-i lot_sn_red"> <input type="text" maxlength="2" /> </li> <li class="qb-red icon-i lot_sn_red"> <input type="text" maxlength="2" /> </li> <li class="qb-red icon-i lot_sn_red"> <input type="text" maxlength="2" /> </li> <li class="qb-red icon-i lot_sn_red mr30"> <input type="text" maxlength="2" /> </li> <li class="qb-blue icon-i lot_sn_blue"> <input type="text" maxlength="2" /> </li> <li class="qb-blue icon-i lot_sn_blue"> <input type="text" maxlength="2" /> </li> </ul> </div> </div> <!--快速购?11x5--> <div style="display: none" id="qb_jx11x5" class="qb"> <ul class="qb-info clearfix"> <li class="EqJrGrh">?span id="jx11x5_issue"></span>?截止?span class="sale_end_timer" id="cd_jx11x5"></span></li> <li class="bztz"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/jx11x5">手动选号</a> | <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/statichtml/lotterytrend/jx11x5/rxjbzs30.html">走势?/a> </li> </ul> <div class="qb-selectnumber"> <ul style="padding-left: 10px; width: 280px;" id="qb_jx11x5_select" class="qb-selectnum clearfix"> <li class="qb-red icon-i lot_sn_red"> <input type="text" maxlength="2" /> </li> <li class="qb-red icon-i lot_sn_red"> <input type="text" maxlength="2" /> </li> <li class="qb-red icon-i lot_sn_red"> <input type="text" maxlength="2" /> </li> <li class="qb-red icon-i lot_sn_red"> <input type="text" maxlength="2" /> </li> <li class="qb-red icon-i lot_sn_red"> <input type="text" maxlength="2" /> </li> </ul> </div> </div> <!--快速购?fc3d--> <div style="display: none" id="qb_fc3d" class="qb"> <ul class="qb-info clearfix"> <li class="EqJrGrh">?span id="fc3d_issue"></span>?截止?span class="sale_end_timer" id="cd_fc3d"></span></li> <li class="bztz"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/fc3d">手动选号</a> | <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/statichtml/lotterytrend/fc3d/zxzs30.html">走势?/a> </li> </ul> <div class="qb-selectnumber"> <ul style="padding-left: 10px; width: 280px;" id="qb_fc3d_select" class="qb-selectnum clearfix"> <li class="qb-red icon-i lot_sn_red"> <input type="text" maxlength="2" /> </li> <li class="qb-red icon-i lot_sn_red"> <input type="text" maxlength="2" /> </li> <li class="qb-red icon-i lot_sn_red"> <input type="text" maxlength="2" /> </li> </ul> </div> </div> <div class="qb-tz-box clearfix"> <span class="fl-l bei-box"> <a class="tz_bei_sub" href="javascript:;">?/a> <input type="text" data-type="jczq" maxlength="3" name="input" id="jczq_multiple" class="multiple" value="http://www.xmcmhk.com/1" /> <a class="tz_bei_add" href="javascript:;">+</a> <span class="mr10">?/span>?<strong id="jczq_amount" class="money colorRed">2</strong> ?nbsp; </span><span class="prize-box"> 最大奖?<strong class="prize colorRed" id="jczq_prize_money">0</strong>? </span> <span class="dg-btn-box"> <a class="icon-i mac_sel hyz" href="javascript:void(0)" data-crt="-1" data-rdmax="-1"></a><a class="icon-i dg-tz-btn" href="javascript:void(0)" data-flag="dg"></a><a class="icon-i dg-tz-btn" href="javascript:void(0)" style="display: none;" data-flag="szc"></a> </span> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="right"> <div id="user_account"> <div class="index_logined" id="login_middle" style="display: none"> <div class="head_img"> <a class="hmmr hmmr_leve1" style="border-radius: 28px; float:left; margin-left:10px;" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/member/safe" id="login_middle_img"> </a> <div style="margin-left: 70px; margin-top: 10px; text-align: left;"> <span style="color: #0e3c94;">欢迎您!</span><span style="color: #0e3c94;" id="login_middle_username"></span><a class="loginout" style="margin-right: 15px; float: right;" href="javascript:user.logOut(true);">退?/a> </div> <div style="margin-left: 70px; margin-top: 10px; text-align: left;"> 用户等级:<span id="login_middle_vipLevel">0</span> </div> </div> <div class="login_con"> <p> <a class="ye" href="javascript:void(0)" data-sh="0">点击查看账户余额</a><a class="cz" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/member/Pay">充?/a> </p> <p class="login-con-p2"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/member/fetch_bank" data-cls="af-login"> <span class="icon-i tk"> </span>提款 </a> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/member/safe" data-cls="af-login"> <span class="icon-i zh"> </span>我的账户 </a> <a class="nbder" target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/member/betorder" data-cls="af-login"> <span class="icon-i tz"></span>投注记录 </a> </p> </div> </div> <div class="index_login" id="not_login_middle" style="display: block"> <span class="public_ad"></span> <span class="people">?/span> <p> 已加?趣彩? </p> <div class="no_logined"> <p> <a href="http://www.xmcmhk.com/statichtml/register.html" class="btn_register">免费注册</a> </p> <p style="text-align: right"> <a href="http://www.xmcmhk.com/user/forget">忘记密码</a>   <a id="login" class="btn_login" href="javascript:void 0" style="color: #ff910e;">马上登录</a> </p> </div> </div> </div> <div class="public web_guide"> <div id="cpNotice" class="cp_slide"> <div class="cp_slide_nav"> <ul class="EqJrGrh"> <li class="on" value="http://www.xmcmhk.com/0"><a href="http://www.xmcmhk.com/statichtml/bulletin/notice_list_0.html" target="_blank">网站公告</a></li> <li value="http://www.xmcmhk.com/1"><a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/help/index.html" target="_blank">新手引导</a></li> </ul> </div> <div class="cp_slide_body"> <div class="EqJrGrh"> <ul class="cp_notice_list" style="display: block;"> <li class="EqJrGrh"> <span class="EqJrGrh">11.20</span> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/bulletin/detail/281.html" class="fred">红包比例调整通知</a> </li> <li class="EqJrGrh"> <span class="EqJrGrh">11.17</span> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/bulletin/detail/279.html" class="fred">奖励赚翻?90%加奖</a> </li> <li class="EqJrGrh"> <span class="EqJrGrh">11.12</span> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/bulletin/detail/278.html" class="fred">史上最大漏洞:竞足加奖128?/a> </li> <li class="EqJrGrh"> <span class="EqJrGrh">11.12</span> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/bulletin/detail/277.html" class="fred">可以套利的活动:充值就?0%?/a> </li> <li class="EqJrGrh"> <span class="EqJrGrh">11.09</span> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/bulletin/detail/276.html" class="fred">竞足套利大放?/a> </li> </ul> </div> <div class="cp_guide_banner" style="display: none;"> <p style="margin: 10px 8px;"> <a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/help/register/login.html" target="_blank">免费注册</a><span class="EqJrGrh"> </span><a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/help/deposite/aboutdeposite.html" target="_blank">充值购?/a><span class="EqJrGrh"> </span><a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/help/withdraw/aboutwithdraw.html" target="_blank">中奖提款</a> </p> <div class="EqJrGrh"> </div> </div> </div> </div> <div class="cp_slide lottery-latest-award" id="lottery-latestAward"> <div class="cp_slide_nav"> <ul class="EqJrGrh"> <li class="on" value="http://www.xmcmhk.com/0" style="text-align: left;"> <a href="javascript:void 0" style="background-color: #fffaf4;"> 最新中? </a> </li> </ul> </div> <div class="box"> <div class="lottery-latestAward-box"> <div class="lottery-list lottery-latestAward-list" id="latestAwardList"> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128015342531759222363">*********9</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128015342531759222363">6000.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128015328531116087016">**********1</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128015328531116087016">5500.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128012825282094176676">*********9</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128012825282094176676">5000.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128013816381592159889">*********2</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128013816381592159889">4000.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128012810281535750890">*********2</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128012810281535750890">4000.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128014846481231040049">*****m</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128014846481231040049">3520.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128014748473658529439">***?/a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128014748473658529439">3200.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128012307238545978581">*******6</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128012307238545978581">3200.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128014847481851813045">*?/a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128014847481851813045">3000.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128012811281285589241">******l</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128012811281285589241">3000.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128012811281428870916">**********1</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128012811281428870916">2550.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128015344531932841549">******y</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128015344531932841549">2000.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128014323431304493165">*******8</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128014323431304493165">2000.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128012808281716094437">********1</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128012808281716094437">2000.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128010821081582950600">*******0</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128010821081582950600">2000.00?/a> </dd> </dl> </div> <div class="lottery-list lottery-latestAward-list" id="latestAwardList"> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128015342531759222363">*********9</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128015342531759222363">6000.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128015328531116087016">**********1</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128015328531116087016">5500.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128012825282094176676">*********9</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128012825282094176676">5000.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128013816381592159889">*********2</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128013816381592159889">4000.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128012810281535750890">*********2</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128012810281535750890">4000.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128014846481231040049">*****m</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128014846481231040049">3520.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128014748473658529439">***?/a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128014748473658529439">3200.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128012307238545978581">*******6</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128012307238545978581">3200.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128014847481851813045">*?/a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128014847481851813045">3000.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128012811281285589241">******l</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128012811281285589241">3000.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128012811281428870916">**********1</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128012811281428870916">2550.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128015344531932841549">******y</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128015344531932841549">2000.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128014323431304493165">*******8</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128014323431304493165">2000.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128012808281716094437">********1</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128012808281716094437">2000.00?/a> </dd> </dl> <dl> <dt class="ntitle"><b class="cr">【重庆时时彩?/b><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128010821081582950600">*******0</a></dt> <dd class="time"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/scheme/CQSSC1128010821081582950600">2000.00?/a> </dd> </dl> </div> </div> </div> </div> <div class="wechat" style="display: none;"> <div class="fl we-left"> <p class="p-top"> <span class="icon-i ophone"></span><span class="yellow f18 spn1">扫一扫有惊喜</span> <span class="green f13 spn2">更多精彩,购彩体验</span> </p> <p class="f14 color666 p-bottom"> 优惠 快捷 保障 专业 </p> </div> <div class="fr we-right"> <img style=" width:77px; height:77px;" src="http://www.xmcmhk.com/iqucai/images/home/test-ewm.jpg" alt="" /> <span class="f14 color666">微信公众?/span> </div> </div> </div> </div> </div> <ul id="tip-weixin" class="wx_up_btn"> <li class="EqJrGrh"> <a id="btn-weixin" class="ewm_btn " href="javascript:void(0)"></a> <ul id="box-weixin" class="weixin" style="display: none;"> <li id="weixin_li"> <span class="khd_img"></span> <h3> 趣彩网微? </h3> <p> 扫一扫,获取更多资讯和服? </p> </li> <li id="kehuduan_li"> <a id="link579" class="khd_img" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/phonebuy/index.html" target="_blank"></a> <h3 style="padding-top: 2px;"> 趣彩网客户端 </h3> <p> 扫一扫,轻松快乐购彩很简? </p> </li> </ul> </li> <li class="EqJrGrh"> <a id="link580" class="feedback_btn" target="_blank" href="../help/suggest"></a> </li> <li class="EqJrGrh"> <a href="javascript:void(0)" data="http://www.xmcmhk.com/live800/chatClient/chatbox.jsp?companyID=596578&configID=48&jid=8695563791" class="link_kefu1" title="点击联系在线客服"></a> </li> </ul> <div class="second clearfix"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/jingcai"> <div class="second-img"> </div> </a> </div> <div class="new-add clearfix"> <div class="left"> <div class="public mobile_client"> <h4 class="public_banner"> <label> 手机购彩 </label> <a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/phonebuy/index.html" class="dmore">详情<s class="icon-i more"></s></a> </h4> <div class="phome-main"> <img width="207" height="200" src="http://www.xmcmhk.com/iqucai/images/home/phone-ewm.jpg" alt="扫一扫,有惊? /> </div> </div> <span class="clearfix icon-i bd"></span> </div> <div id="lots_banner" class="center hot_cz"> <h4 id="lots_menu" class="public_banner"> <a title="【推荐??:重心推荐十拿九? target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20171127/ZX1127160515059430366573.html"> <span class="fnews red">【推荐??:重心推荐十拿九?/span> </a> <a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/index.html" class="dmore">更多<s class="icon-i more"></s></a> </h4> <div style="height: 289px;"> <ul class="secon clearfix"> <li class="EqJrGrh"> <a class="red" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20171127/ZX1127115117511711458435.html" target="_blank">【意甲】重点推荐:亚特兰大 VS 贝内文托</a><span class="date">2017.11.27</span> </li> <li class="EqJrGrh"> <a class="red" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20171127/ZX1127113216321704294960.html" target="_blank">【西甲】西班牙?VS 赫塔菲:必杀收米</a><span class="date">2017.11.27</span> </li> <li class="EqJrGrh"> <a class="" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20171124/ZX1124174516452036959071.html" target="_blank">周六【推荐??:再接再厉,继续赢钱</a><span class="date">2017.11.24</span> </li> <li class="EqJrGrh"> <a class="" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20171124/ZX1124173949392061985031.html" target="_blank">周六【英超】托特纳姆热?VS 西布罗姆维奇:大势解?/a><span class="date">2017.11.24</span> </li> <li class="EqJrGrh"> <a class="red" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20171124/ZX1124171154111464830713.html" target="_blank">趣彩 iOS APP 下载安装教程</a><span class="date">2017.11.24</span> </li> <li class="EqJrGrh"> <a class="" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20171124/ZX1124165614561749365614.html" target="_blank">周六【英超】曼?VS 布莱顿:今日必中</a><span class="date">2017.11.24</span> </li> <li class="EqJrGrh"> <a class="" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20171124/ZX1124143625361761306381.html" target="_blank">【推荐??:投注收?/a><span class="date">2017.11.24</span> </li> <li class="EqJrGrh"> <a class="" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20171124/ZX1124114432441143403711.html" target="_blank">【西甲】塞尔塔 VS 莱加内斯:信心推?/a><span class="date">2017.11.24</span> </li> <li class="EqJrGrh"> <a class="" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20171124/ZX1124113615361909392789.html" target="_blank">【英超】西汉姆?VS 莱切斯特:爆庄精?/a><span class="date">2017.11.24</span> </li> </ul> </div> </div> <div class="right public web_kj"> <div class="cp_slide" id="cpPrize"> <div class="cp_slide_nav_2"> <label class="cp_slide_tip"> 最新开? </label> <ul class="EqJrGrh"> <li class="on" value="http://www.xmcmhk.com/0" data-type="t14c"><a href="javascript:void 0">足彩</a></li> <li id="nav_number" class="no_bg" value="http://www.xmcmhk.com/1" data-type="ssq"> <a href="javascript:void 0"> 数字 </a> </li> </ul> <a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/lottery/index.html" class="dmore" target="_blank">更多<s class="icon more"></s></a> </div> <div class="cp_slide_body_2"> <div class="cp_slide_con" id="kj_zc"> <div class="zxkj_zc"> <p class="kj_title"> <span class="fr"> <a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/lottery/detail_t14c.html" target="_blank"> 详情<s class="icon-i more"></s> </a> </span><span class="bold">胜负?/span><span class="EqJrGrh">?em class="">17176</em>?/span> </p> <p class="redboldfont"> <em>30030110131010</em> </p> <p class="p1" grade="1"> <a href="../toto/t14c">我要投注<s class="icon-i more"></s></a>一等奖?strong>0</strong>?strong>0</strong>? </p> <p class="p1" grade="2"> <a href="../soccer/ctzq?gametype=t14c">过关统计<s class="icon-i more"></s></a>二等奖:<strong class="EqJrGrh">0</strong>?strong>0</strong>? </p> <p class="p1" gamecode="rx9"> <a href="../soccer/ctzq?gametype=tr9">任选过?s class="icon-i more"></s></a>任选九?strong>0</strong>?strong>0</strong>? </p> </div> <p class="kj_title t4-kj"> <span class="fr"> <a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/lottery/detail_t4cjq.html" target="_blank"> 详情<s class="icon-i more"></s> </a> </span><span class="bold">4场进?/span> <span class="EqJrGrh">?em class="">17176</em>?/span> </p> <p class="t-number"> <em>00110130</em> </p> <p class="kj_title t6-kj"> <span class="fr"> <a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/lottery/detail_t6bqc.html" target="_blank"> 详情<s class="icon-i more"></s> </a> </span><span class="bold">6场半全场</span> <span class="EqJrGrh">?em class="">17176</em>?/span> </p> <p class="t-number"> <em>111100311311</em> </p> </div> <div id="kj_number" class="cp_slide_con" style="display: none"> <div class="zxkj_zc kj-ssq"> <p class="kj_title"> <span class="fr"> <a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/lottery/detail_ssq.html" target="_blank"> 详情<s class="more"></s> </a> </span><span class="EqJrGrh">双色?/span><span class="EqJrGrh">?em class="">--</em>?/span> </p> <p class="redboldfont"> <strong class="EqJrGrh"> <span class="red bold">0 0 0 0 0 0 </span>  <span class="blue bold">0</span> </strong> </p> <p class="p1" grade="1"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/ssq/">我要投注<s class="more"></s></a>一等奖?strong>0</strong>?strong>0</strong>? </p> <p class="p1" grade="2"> 二等奖:<strong class="EqJrGrh">0</strong>?strong>0</strong>? </p> <p class="p1"> 奖池滚存?<em class="orange">0</em> ? </p> </div> <div class="zxkj_zc kj-dlt"> <p class="kj_title"> <span class="fr"> <a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/lottery/detail_dlt.html" target="_blank"> 详情<s class="more"></s> </a> </span><span class="EqJrGrh">大乐?/span><span class="EqJrGrh">?em class="">--</em>?/span> </p> <p class="redboldfont"> <strong class="EqJrGrh"> <span class="red bold">0 0 0 0 0 0 </span>  <span class="blue bold">0</span> </strong> </p> <p class="p1" grade="1"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/szc/dlt/">我要投注<s class="more"></s></a>一等奖?strong>0</strong>?strong>0</strong>? </p> <p class="p1" grade="2"> 二等奖:<strong class="EqJrGrh">0</strong>?strong>0</strong>? </p> <p class="p1"> 奖池滚存?<em class="orange">0</em> ? </p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="third clearfix"> <div class="left"> <div class="menu" style="border-bottom: none;"> <ol class="sd_menu"> <li class="btn_li" style="margin-left: -7px"> <h2 class="EqJrGrh"> 红人月榜 </h2> </li> <li class="EqJrGrh"> <h2 class="EqJrGrh"> 红人总榜 </h2> </li> </ol> </div> <div class="con"> <div class="category clearfix"> <span class="tab-title_dp on" style="width: 80px;">会员名称 </span> <span class="tab-title_dp" style="text-align: center; width: 80px;">金额 </span> <span class="tab-title_dp" style="text-align: center; width: 44px;">跟单</span> </div> <ul class="zx clearfix" id="zqall"> <li class="EqJrGrh"> <span class="icon-i new0"></span> <span class="author" style="width: 65px;"><a href="http://www.xmcmhk.com/blog/standings/27227?gameCode=SZC&gameType=SSQ" target="_blank" style="color:#ff8128 !important" title="过滤玩家2015">过滤玩家2015</a></span><span class="rank" style=" width:80px;" title="161456?>161456?/span><span class="profit" style="width: 35px;"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/blog/custombill/27227" style="width: 35px;color:#ff8128 !important" title="跟单">跟单</a></span> </li> <li class="EqJrGrh"> <span class="icon-i new1"></span> <span class="author" style="width: 65px;"><a href="http://www.xmcmhk.com/blog/standings/182467?gameCode=SZC&gameType=SSQ" target="_blank" style="color:#ff8128 !important" title="足彩大富翁VIP">足彩大富翁VIP</a></span><span class="rank" style=" width:80px;" title="177925?>177925?/span><span class="profit" style="width: 35px;"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/blog/custombill/182467" style="width: 35px;color:#ff8128 !important" title="跟单">跟单</a></span> </li> <li class="EqJrGrh"> <span class="icon-i new2"></span> <span class="author" style="width: 65px;"><a href="http://www.xmcmhk.com/blog/standings/495733?gameCode=SZC&gameType=SSQ" target="_blank" style="color:#ff8128 !important" title="xiaolong666">xiaolong666</a></span><span class="rank" style=" width:80px;" title="74242?>74242?/span><span class="profit" style="width: 35px;"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/blog/custombill/495733" style="width: 35px;color:#ff8128 !important" title="跟单">跟单</a></span> </li> <li class="EqJrGrh"> <span class="rank4">4</span> <span class="author" style="width: 65px;"><a href="http://www.xmcmhk.com/blog/standings/212161?gameCode=SZC&gameType=SSQ" target="_blank" style="color:#ff8128 !important" title="欲望?>欲望?/a></span><span class="rank" style=" width:80px;" title="187854?>187854?/span><span class="profit" style="width: 35px;"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/blog/custombill/212161" style="width: 35px;color:#ff8128 !important" title="跟单">跟单</a></span> </li> <li class="EqJrGrh"> <span class="rank4">5</span> <span class="author" style="width: 65px;"><a href="http://www.xmcmhk.com/blog/standings/12206?gameCode=SZC&gameType=SSQ" target="_blank" style="color:#ff8128 !important" title="137*****405">137*****405</a></span><span class="rank" style=" width:80px;" title="41487?>41487?/span><span class="profit" style="width: 35px;"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/blog/custombill/12206" style="width: 35px;color:#ff8128 !important" title="跟单">跟单</a></span> </li> <li class="EqJrGrh"> <span class="rank4">6</span> <span class="author" style="width: 65px;"><a href="http://www.xmcmhk.com/blog/standings/708765?gameCode=SZC&gameType=SSQ" target="_blank" style="color:#ff8128 !important" title="yuzhouqilin">yuzhouqilin</a></span><span class="rank" style=" width:80px;" title="28961?>28961?/span><span class="profit" style="width: 35px;"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/blog/custombill/708765" style="width: 35px;color:#ff8128 !important" title="跟单">跟单</a></span> </li> <li class="EqJrGrh"> <span class="rank4">7</span> <span class="author" style="width: 65px;"><a href="http://www.xmcmhk.com/blog/standings/402096?gameCode=SZC&gameType=SSQ" target="_blank" style="color:#ff8128 !important" title="阳光5288">阳光5288</a></span><span class="rank" style=" width:80px;" title="29913?>29913?/span><span class="profit" style="width: 35px;"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/blog/custombill/402096" style="width: 35px;color:#ff8128 !important" title="跟单">跟单</a></span> </li> <li class="EqJrGrh"> <span class="rank4">8</span> <span class="author" style="width: 65px;"><a href="http://www.xmcmhk.com/blog/standings/592529?gameCode=SZC&gameType=SSQ" target="_blank" style="color:#ff8128 !important" title="155*****197">155*****197</a></span><span class="rank" style=" width:80px;" title="40981?>40981?/span><span class="profit" style="width: 35px;"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/blog/custombill/592529" style="width: 35px;color:#ff8128 !important" title="跟单">跟单</a></span> </li> <li class="EqJrGrh"> <span class="rank4">9</span> <span class="author" style="width: 65px;"><a href="http://www.xmcmhk.com/blog/standings/541996?gameCode=SZC&gameType=SSQ" target="_blank" style="color:#ff8128 !important" title="lz****">lz****</a></span><span class="rank" style=" width:80px;" title="24485?>24485?/span><span class="profit" style="width: 35px;"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/blog/custombill/541996" style="width: 35px;color:#ff8128 !important" title="跟单">跟单</a></span> </li> <li class="EqJrGrh"> <span class="rank4">10</span> <span class="author" style="width: 65px;"><a href="http://www.xmcmhk.com/blog/standings/172285?gameCode=SZC&gameType=SSQ" target="_blank" style="color:#ff8128 !important" title="?***">?***</a></span><span class="rank" style=" width:80px;" title="22662?>22662?/span><span class="profit" style="width: 35px;"><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/blog/custombill/172285" style="width: 35px;color:#ff8128 !important" title="跟单">跟单</a></span> </li> </ul> <ul class="zx clearfix" id="zongbang" style="display: none"> <li class="EqJrGrh"> <span class="icon-i new0"></span> <span class="author" style="width: 65px;"><a href="http://www.xmcmhk.com/blog/standings/495733?gameCode=SZC&gameType=SSQ" target="_blank" style="color:#ff8128 !important" title="xiaolong666">xiaolong666</a></span><span class="rank" style=" width:80px;" title="327492?>327492?/span><span class="profit" style="width: 35px;"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/blog/custombill/495733" style="color:#ff8128 !important" title="跟单">跟单</a> </span> </li> <li class="EqJrGrh"> <span class="icon-i new1"></span> <span class="author" style="width: 65px;"><a href="http://www.xmcmhk.com/blog/standings/182467?gameCode=SZC&gameType=SSQ" target="_blank" style="color:#ff8128 !important" title="足彩大富翁VIP">足彩大富翁VIP</a></span><span class="rank" style=" width:80px;" title="338184?>338184?/span><span class="profit" style="width: 35px;"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/blog/custombill/182467" style="color:#ff8128 !important" title="跟单">跟单</a> </span> </li> <li class="EqJrGrh"> <span class="icon-i new2"></span> <span class="author" style="width: 65px;"><a href="http://www.xmcmhk.com/blog/standings/212161?gameCode=SZC&gameType=SSQ" target="_blank" style="color:#ff8128 !important" title="欲望?>欲望?/a></span><span class="rank" style=" width:80px;" title="393804?>393804?/span><span class="profit" style="width: 35px;"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/blog/custombill/212161" style="color:#ff8128 !important" title="跟单">跟单</a> </span> </li> <li class="EqJrGrh"> <span class="rank4">4</span> <span class="author" style="width: 65px;"><a href="http://www.xmcmhk.com/blog/standings/27227?gameCode=SZC&gameType=SSQ" target="_blank" style="color:#ff8128 !important" title="过滤玩家2015">过滤玩家2015</a></span><span class="rank" style=" width:80px;" title="161456?>161456?/span><span class="profit" style="width: 35px;"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/blog/custombill/27227" style="color:#ff8128 !important" title="跟单">跟单</a> </span> </li> <li class="EqJrGrh"> <span class="rank4">5</span> <span class="author" style="width: 65px;"><a href="http://www.xmcmhk.com/blog/standings/81759?gameCode=SZC&gameType=SSQ" target="_blank" style="color:#ff8128 !important" title="yuan81817">yuan81817</a></span><span class="rank" style=" width:80px;" title="71421?>71421?/span><span class="profit" style="width: 35px;"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/blog/custombill/81759" style="color:#ff8128 !important" title="跟单">跟单</a> </span> </li> <li class="EqJrGrh"> <span class="rank4">6</span> <span class="author" style="width: 65px;"><a href="http://www.xmcmhk.com/blog/standings/188584?gameCode=SZC&gameType=SSQ" target="_blank" style="color:#ff8128 !important" title="夕阳红竞?>夕阳红竞?/a></span><span class="rank" style=" width:80px;" title="65989?>65989?/span><span class="profit" style="width: 35px;"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/blog/custombill/188584" style="color:#ff8128 !important" title="跟单">跟单</a> </span> </li> <li class="EqJrGrh"> <span class="rank4">7</span> <span class="author" style="width: 65px;"><a href="http://www.xmcmhk.com/blog/standings/118009?gameCode=SZC&gameType=SSQ" target="_blank" style="color:#ff8128 !important" title="ZGX199202">ZGX199202</a></span><span class="rank" style=" width:80px;" title="100292?>100292?/span><span class="profit" style="width: 35px;"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/blog/custombill/118009" style="color:#ff8128 !important" title="跟单">跟单</a> </span> </li> <li class="EqJrGrh"> <span class="rank4">8</span> <span class="author" style="width: 65px;"><a href="http://www.xmcmhk.com/blog/standings/59942?gameCode=SZC&gameType=SSQ" target="_blank" style="color:#ff8128 !important" title="只买二串一">只买二串一</a></span><span class="rank" style=" width:80px;" title="105382?>105382?/span><span class="profit" style="width: 35px;"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/blog/custombill/59942" style="color:#ff8128 !important" title="跟单">跟单</a> </span> </li> <li class="EqJrGrh"> <span class="rank4">9</span> <span class="author" style="width: 65px;"><a href="http://www.xmcmhk.com/blog/standings/12206?gameCode=SZC&gameType=SSQ" target="_blank" style="color:#ff8128 !important" title="137*****405">137*****405</a></span><span class="rank" style=" width:80px;" title="48905?>48905?/span><span class="profit" style="width: 35px;"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/blog/custombill/12206" style="color:#ff8128 !important" title="跟单">跟单</a> </span> </li> <li class="EqJrGrh"> <span class="rank4">10</span> <span class="author" style="width: 65px;"><a href="http://www.xmcmhk.com/blog/standings/649454?gameCode=SZC&gameType=SSQ" target="_blank" style="color:#ff8128 !important" title="***">***</a></span><span class="rank" style=" width:80px;" title="53762?>53762?/span><span class="profit" style="width: 35px;"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/blog/custombill/649454" style="color:#ff8128 !important" title="跟单">跟单</a> </span> </li> </ul> </div> </div> <div class="right"> <div class="menu"> <h2 class="EqJrGrh"> 彩票资讯 </h2> <span class="extra"> 热门资讯?a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/szczx/szczx_0.html">双色?/a>  <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/szczx/szczx_0.html">大乐?/a>  <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/szczx/szczx_0.html">福彩3D</a> </span> </div> <div class="con"> <div class="clearfix"> <div class="fl con-left"> <p class="f16 big-title"> 今日热点 </p> <ul class="zx clearfix"> <li class="EqJrGrh"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/jdxw/jdxw_0.html"><cite>[ ??]</cite></a><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20170905/ZX0905110113017789853241.html"> 【深?】妖人集中营 摩纳哥的经营之道 </a> </li> <li class="EqJrGrh"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/jdxw/jdxw_0.html"><cite>[ ??]</cite></a><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20170330/ZX0330110820081833805625.html"> 博格巴将因伤无缘周末联赛 </a> </li> <li class="EqJrGrh"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/jdxw/jdxw_0.html"><cite>[ ??]</cite></a><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20170330/ZX0330103628362124825824.html"> 温格已通知高层续约两年,桑切斯暗示或投切尔? </a> </li> </ul> </div> <div class="fr con-right"> <span class="f16 big-title" style="padding-left: 0 !important">高频?/span> <ul class="zx clearfix"> <li class="EqJrGrh"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/gpczx/gpczx_0.html"> <cite> [ 江西11? ] </cite> </a> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20170907/ZX0907145139511480664762.html"> 江西11?技巧大合集--和? </a> </li> <li class="EqJrGrh"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/gpczx/gpczx_0.html"> <cite> [ 江西11? ] </cite> </a> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20170728/ZX0728160528051503500463.html"> 江西11?选号技巧(一):1位加2?位为胆法 </a> </li> <li class="EqJrGrh"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/gpczx/gpczx_0.html"> <cite> [ 江西11? ] </cite> </a> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20170623/ZX0623110202021773562432.html"> 11?投注攻略(四):六大技巧决胜任选二 </a> </li> </ul> </div> </div> <div class="clearfix" style="margin-top: 5px;"> <div class="fl con-left"> <p class="f16 big-title"> 数字? </p> <ul class="zx clearfix"> <li class="EqJrGrh"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/ssq_dlt/ssq_dlt_0.html"> <cite> [ 大乐? ] </cite> </a> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20171127/ZX1127161027103955611167.html"> 【大乐透?39期推? </a> </li> <li class="EqJrGrh"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/ssq_dlt/ssq_dlt_0.html"> <cite> [ 双色? ] </cite> </a> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20171123/ZX1123150506051142513130.html"> 【双色球?38期推荐预? </a> </li> <li class="EqJrGrh"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/ssq_dlt/ssq_dlt_0.html"> <cite> [ 大乐? ] </cite> </a> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20171122/ZX1122143909395177666161.html"> 【大乐透】第17137期号码推荐:后区05 07 </a> </li> <li class="EqJrGrh"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/ssq_dlt/ssq_dlt_0.html"> <cite> [ 双色? ] </cite> </a> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20171121/ZX1121144740471399528798.html"> 【双色球?7137期推? </a> </li> </ul> </div> <div class="fr con-right"> <span class="f16 big-title" style="padding-left: 0 !important">竞技?/span> <ul class="zx clearfix"> <li class="EqJrGrh"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/jjczx/jjczx_0.html"> <cite> [ 竞彩足球 ] </cite> </a> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20171127/ZX1127155802581271238394.html"> 【葡超】周一020:里奥阿?VS 吉马雷斯 </a> </li> <li class="EqJrGrh"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/jjczx/jjczx_0.html"> <cite> [ 竞彩足球 ] </cite> </a> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20171127/ZX1127153743377369775725.html"> 【法乙】周一017:兰?VS 欧塞? </a> </li> <li class="EqJrGrh"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/jjczx/jjczx_0.html"> <cite> [ 竞彩足球 ] </cite> </a> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20171124/ZX1124175858581437010622.html"> 【英冠】周?53:谢菲尔德联?VS 伯明? </a> </li> <li class="EqJrGrh"> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/jjczx/jjczx_0.html"> <cite> [ 竞彩足球 ] </cite> </a> <a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/zixun/details/20171124/ZX1124175001506428378220.html"> 【亚冠】周?03:浦和红?VS 希拉? </a> </li> </ul> </div> </div> <div class="clearfix"> </div> </div> <a href="http://www.xmcmhk.com/chipped" target="_blank"> <img src="http://www.xmcmhk.com/iqucai/images/home/db-banner.png" alt="" width="771px" style="margin-top: 3px;" /> </a> </div> </div> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" /> <div class="hongbao1"> <a id="close_hongbao1"></a><a href="http://www.xmcmhk.com/statichtml/register.html"> <img src="http://www.xmcmhk.com/iqucai/images/duilian/180x350left.gif" /> </a> </div> <div class="hongbao2"> <a id="close_hongbao2"></a><a href="http://www.xmcmhk.com/szc/cqssc/"> <img src="http://www.xmcmhk.com/iqucai/images/duilian/180x350right.gif" /> </a> </div> <!--信息确认框投注过?开?-> <div id="bet_confirm_gg"> <table> <tr> <td class="itd-top-left"></td> <td class="itd-top-center"></td> <td class="itd-top-right"></td> </tr> <tr> <td class="itd-mid-left"></td> <td class="itd-mid-center"> <div class="dialogContent"> <h3 id="drag_confirm_gg" class="pop-comm-top"> 投注过关 <a class="close" id="btn_confirm_close_gg">关闭</a> </h3> <div class="pop-comm-middle"> <div id="bet_confirm_content_gg"> </div> <div class="buttonrow"> <input type="button" id="btn_confirm_yes_gg" value="http://www.xmcmhk.com/确定" class="dialogBtn"/> <input type="button" id="btn_confirm_no_gg" value="http://www.xmcmhk.com/取消" class="dialogBtn focusBtn"/> </div> </div> </div> </td> <td class="itd-mid-right"></td> </tr> <tr> <td class="itd-bot-left"></td> <td class="itd-bot-center"></td> <td class="itd-bot-right"></td> </tr> </table> </div> <!--信息确认?结束--> </div> </div> <div class="footer clearfix"> <div class="con clearfix"> <div class="guide"> <div class="foot_block foot_block01"> <h4> <img src="http://www.xmcmhk.com/iqucai/images/home/xg.png" class="logo-index-hd"/></h4> <div class="we-right"> <img style=" width:90px;height:90px; margin-left:45px;" src="http://www.xmcmhk.com/iqucai/images/home/test-ewm.jpg"alt=""/> <span class="f14 color666" style="margin-left: 50px;">微信公众?/span> </div> </div> <div class="foot_block foot_block01"> <h4> 账户相关 </h4> <ul class="EqJrGrh"> <li class="EqJrGrh"><a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/help/safetyAccount/moneysafety.html">如何确保账户资金安全?/a></li> <li class="EqJrGrh"><a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/help/safetyAccount/verified.html">如何完成实名认证?/a></li> <li class="EqJrGrh"><a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/help/safetyAccount/verifieddengrous.html">未进行实名认证可能会带来的风险?</a></li> <li class="EqJrGrh"><a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/help/safetyAccount/findbackpwd.html">如何找回登录密码和资金密码?</a></li> </ul> </div> <div class="foot_block foot_block01"> <h4> 充值购? </h4> <ul class="EqJrGrh"> <li class="EqJrGrh"><a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/help/deposite/howdeposite.html">如何给个人帐户充值?</a></li> <li class="EqJrGrh"><a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/help/deposite/isusebank.html">是否可以使用信用卡充值?</a></li> <li class="EqJrGrh"><a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/help/deposite/ifnomoney.html">充值时出现未到账该如何处理?/a></li> <li class="EqJrGrh"><a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/help/deposite/howusekuaijiepay.html">快捷支付怎么操作?/a></li> </ul> </div> <div class="foot_block foot_block02"> <h4> 兑奖提款 </h4> <ul class="EqJrGrh"> <li class="EqJrGrh"><a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/help/howtoduijiang/zjhhowtodj.html">中奖后怎么兑奖?/a></li> <li class="EqJrGrh"><a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/help/howtoduijiang/howtopaijiang.html">如何派奖?/a></li> <li class="EqJrGrh"><a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/help/withdraw/withdrawknow.html">提款须知</a></li> <li class="EqJrGrh"><a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/help/withdraw/timeandmoney.html">提款有时间和金额限定吗?</a></li> </ul> </div> <div class="foot_block foot_block03"> <h4> 在线客服</h4> <ul class="EqJrGrh"> <li style=" height:44px ! important"><a href="javascript:void(0)" data="http://www.xmcmhk.com/live800/chatClient/chatbox.jsp?companyID=596578&configID=1996&jid=8695563791&s=1 " class="link_kefu" title="点击联系在线客服"></a></li> <li class="EqJrGrh"><a href="javascript:void(0)">TEL:4001155658</a></li> <li class="EqJrGrh"><a href="javascript:void(0)">工作时间:?9:00-?2:00</a></li> </ul> </div> <div class="clearfix"> </div> </div> <div class="website"> <div class="foot_kuai"> <a target="_blank" rel="nofollow" class="securityA">公共信息网络安全</a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="securityB">广东深圳网络警察</a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="securityC" >经营性网站备案信?/a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="securityD">不良信息举报中心</a> <a target="_blank" href="javascript:;" rel="nofollow" class="securityE" style="cursor:default;">网信认证</a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="securityF">网上交易保障中心</a> <a target="_blank" href="javascript:;" rel="nofollow" class="securityG" style="cursor:default;">可信网站身份验证</a> <a logo_type="realname" logo_size="124x47" href="javascript:;" target="_blank" key="521c8ed724306332d312c42a" class="securityH" style="cursor:default;"> </a> </div> </div> </div> <div class="bottom-nav"> <div class="bnav"> <ul class="EqJrGrh"> <li class="EqJrGrh">战略合作伙伴:</li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank">百度</a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank">114?/a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank">中国竞彩?/a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank">必发指数?/a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank">智胜彩票</a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank">足球魔方</a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank">虎扑体育</a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank">彩经?/a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank">搜博?/a></li> <li class="EqJrGrh"><a target="_blank">雷达体育</a></li> </ul> </div> </div> <div class="footer_nav"> <div class="link"> <a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/help/aboutus/companyintroduction.html" target="_blank">关于我们</a>| <a href="http://www.xmcmhk.com/statichtml/register.html" target="_blank">用户注册</a>| <a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/help/aboutus/hezuofangshi.html" target="_blank">联系我们</a>| <a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/help/aboutus/hezuofangshi.html" target="_blank">合作伙伴</a>| <a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/help/security/disclaimer.html" target="_blank">免责条款</a>| <a href="http://www.xmcmhk.com/staticHtml/help/aboutus/hezuofangshi.html" target="_blank">友情加盟</a>| <a href="http://www.xmcmhk.com/">ŶIJ</a>| <a target="_blank">触屏?/a> </div> <div class="copyright"> <p>© 2009-2017 <a href="http://www.xmcmhk.com/">ŶIJ</a> All Rights Reserved | ICP备案?a target="_blank" title="粤ICP?7080150?1" >粤ICP?7080150?1</a> | 免费客服热线?001155658 (09:00-22:00) </p> <p>提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未?8周岁的青少年出售彩票及提供彩票代购服?/p> </div> </div> </div> <div class="hide"> </div> <div id="box_doc" style="position: fixed; z-index: 5024; display: block; left: 50%; top: 10%; margin-top: -1000px; margin-left: -299.5px;"> <table> <tr> <td class="itd-top-left"></td> <td class="itd-top-center"></td> <td class="itd-top-right"></td> </tr> <tr> <td class="itd-mid-left"></td> <td class="itd-mid-center"> <div class="dialogContent"> <h3 class="pop-comm-top"> 定制跟单 </h3> <div class="pop-comm-middle " style="text-align:center; font-weight:normal;"> <table width="560" border="1" bordercolor="#d3d3d3" cellpadding="3" cellspacing="1" bgcolor="#F8F8F8" style=" margin-left:10px;"> <tr> <td width="168" height="22" align="right" class="stys">发起人:</td> <td width="137" style="padding-left: 5px"><span style="text-align: left"> <a id="lbApplicant" target="_blank" href="javascript:;"></a> </span></td> <td width="103" align="right" class="stys">彩种?/td> <td width="114" style="padding-left: 5px"><span style="text-align: left"> <span id="lbLotType"></span> </span></td> </tr> <tr> <td height="22" align="right" class="stys">跟单类型?/td> <td colspan="3" align="left"> <label> <input type="radio" name="DocType" class="check" value="http://www.xmcmhk.com/0" checked="checked" />金额</label> <label> <input type="radio" name="DocType" class="check" value="http://www.xmcmhk.com/1"/>百分?/label></td> </tr> <tr> <td height="22" align="right" class="stys">我每次认购:</td> <td bgcolor="#FFFFFF" colspan="3"><span style="float: left; padding-left: 5px"> <input name="txtBuyMoney" type="text" id="txtBuyMoney" class="number" onkeypress="if(event.keyCode<48 ||event.keyCode>57) event.returnValue=false;" size="5" value="http://www.xmcmhk.com/1" /> ?百分?<span style="color: #999">(最??1%)</span></span></td> </tr> <tr> <td align="right" class="stys">认购方案总数?/td> <td bgcolor="#FFFFFF" colspan="3"><span style="float: left; padding-left: 5px;"> <input name="txtLotNum" type="text" id="txtLotNum" class="number" onkeypress="if(event.keyCode<48 ||event.keyCode>57) event.returnValue=false;" onfocus="if(this.value=='不限')this.value='http://www.xmcmhk.com/';" onblur="if(this.value==''|| parseInt(this.value)==0) this.value='http://www.xmcmhk.com/不限';" style="width: 30px;" value="http://www.xmcmhk.com/不限"> <span style="vertical-align: bottom">?/span></span></td> </tr> <tr> <td height="22" align="right" class="stys">发单人方案金额大小:</td> <td colspan="3" bgcolor="#FFFFFF" valign="bottom"><span style="float: left; padding-left: 5px; vertical-align: text-bottom;">最?nbsp; <input name="txtMinMoney" type="text" id="txtMinMoney" style="vertical-align: bottom" class="number" size="4" value="http://www.xmcmhk.com/不限" onkeypress="if(event.keyCode<48 ||event.keyCode>57) event.returnValue=false;" onfocus="if(this.value=='不限')this.value='http://www.xmcmhk.com/';" onblur="if(this.value==''|| parseInt(this.value)==0) this.value='http://www.xmcmhk.com/不限';"> ?-- 最?nbsp; <input name="txtMaxMoney" type="text" id="txtMaxMoney" style="vertical-align: bottom" class="number" size="3" value="http://www.xmcmhk.com/不限" onkeypress="if(event.keyCode<48 ||event.keyCode>57) event.returnValue=false;" onfocus="if(this.value=='不限')this.value='http://www.xmcmhk.com/';" onblur="if(this.value==''|| parseInt(this.value)==0) this.value='http://www.xmcmhk.com/不限';"> ?/span></td> </tr> <tr> <td align="right" class="stys">用户余额不足?/td> <td bgcolor="#FFFFFF" colspan="3"><span style="float: left; padding-left: 5px;"> <input name="txtLotNum" type="text" id="txtMinBalance" class="number" onkeypress="if(event.keyCode<48 ||event.keyCode>57) event.returnValue=false;" onfocus="if(this.value=='不限')this.value='http://www.xmcmhk.com/';" onblur="if(this.value==''|| parseInt(this.value)==0) this.value='http://www.xmcmhk.com/不限';" size="5" value="http://www.xmcmhk.com/不限"> <span style="vertical-align: bottom">?时停止跟?/span></span></td> </tr> <tr> <td height="22" align="right" class="stys">方案剩余金额不足定制金额时:</td> <td height="22" colspan="3" bgcolor="#FFFFFF" style=""><span style="float: left;"> <span id="rdListMoneyNotEns" class="jg"> <label> <input value="http://www.xmcmhk.com/true" name="rdListMoneyNotEn" type="radio" class="check">认购</label> <label> <input value="http://www.xmcmhk.com/false" name="rdListMoneyNotEn" type="radio" class="check" checked="checked">不认?/label></span> </span></td> </tr> <tr> <td height="22" align="right" class="stys" style="padding-left: 10px">是否启用?/td> <td height="22" colspan="3" bgcolor="#FFFFFF" style=""><span style="float: left;"> <span id="Span1" class="jg"> <label> <input value="http://www.xmcmhk.com/true" name="rdLis" type="radio" class="check" checked="checked">??/label> <label> <input value="http://www.xmcmhk.com/false" name="rdLis" type="radio" class="check">??/label></span> </span></td> </tr> <tr style=" display:none;"> <td height="28" colspan="4" align="left" bgcolor="#FFFFFF" style="padding-left: 150px;"> <input id="chkBoxNoInCome" type="checkbox" name="chkBoxNoInCome" class="check" onclick="docBox.changeStopStatus();">若连? <input name="txtNoInCome" type="text" id="txtNoInCome" value="http://www.xmcmhk.com/10" disabled="disabled" class="number" onkeypress="if(event.keyCode<48 ||event.keyCode>57) event.returnValue=false;" style="background-color: #CCCCCC; width: 30px;"> 个方案均无盈利,则自动取消定?/td> </tr> </table> <div class="buttonrow"> <input type="button" class="btn_ok dialogBtn" value="http://www.xmcmhk.com/确定" onclick="docBox.submitDoc();" /> <input type="button" class="dialogBtn focusBtn" value="http://www.xmcmhk.com/取消" onclick="docBox.closeDocBox();" /> </div> </div> </div> </td> <td class="itd-mid-right"></td> </tr> <tr> <td class="itd-bot-left"></td> <td class="itd-bot-center"></td> <td class="itd-bot-right"></td> </tr> </table> </div> <div id="loginLay" class="pop-comm login_pop" style="display: none;"> <div class="iDialog_dlkuang"> <div class="iDialogHead"> <h1 class="EqJrGrh"> 账号登录</h1> </div> <a href="javascript:void(0)" onclick="loginDialog.Close();" id="DialogClose" hidefocus="true" class="iDialogClose"></a> <div class="iDialogBody"> <div class="iDialogMain"> <ul class="EqJrGrh"> <li class="EqJrGrh"><span class="mcInputBoxUser"> <input type="text" name="u" id="lu" tabindex="1" placeholder="输入用户名或手机? autocomplete="off" class="loginInput" /> </span><a id="toRegster" href="http://www.xmcmhk.com/statichtml/register.html" target="_blank">免费注册</a> </li> <li class="EqJrGrh"><span class="mcInputBoxPass"> <input type="password" name="p" id="lp" tabindex="2" placeholder="密码" autocomplete="off" class="loginInput" /> </span><a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/user/forget">忘记密码</a> </li> <li class="EqJrGrh"> <div id="login_captcha"> </div> <span id="verifycodeTip" class="onShow" style="display: none;"><b>请拖动验证滑块到正确位置!</b></span> <br /> </li> <li class="errAndSaveLi"> <div style="display: none;" id="error_tips" class="dl_tips"> 您输入的账户名和密码不匹配,请重新输入? </div> <a id="link_go_activity" style="display: none;">去激?/a> </li> <li class="leftLi"><a tabindex="3" id="floginbtn" class="iDialogBtn" href="javascript:void(0)"> <span class="EqJrGrh">??/span></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <!--信息确认?开?-> <div id="bet_confirm"> <table> <tr> <td class="itd-top-left"></td> <td class="itd-top-center"></td> <td class="itd-top-right"></td> </tr> <tr> <td class="itd-mid-left"></td> <td class="itd-mid-center"> <div class="dialogContent"> <h3 id="drag_confirm" class="pop-comm-top"> 投注内容 <a class="close" id="btn_confirm_close">关闭</a> </h3> <div class="pop-comm-middle"> <div id="bet_confirm_content"> </div> <div class="buttonrow"> <input type="button" id="btn_confirm_yes" value="http://www.xmcmhk.com/确定" class="dialogBtn"/> <input type="button" id="btn_confirm_no" value="http://www.xmcmhk.com/取消" class="dialogBtn focusBtn"/> </div> </div> </div> </td> <td class="itd-mid-right"></td> </tr> <tr> <td class="itd-bot-left"></td> <td class="itd-bot-center"></td> <td class="itd-bot-right"></td> </tr> </table> </div> <!--信息确认?结束--> <!--进度提示?开?-> <div id="bet_progress" style="display: none;"> <table> <tr> <td class="itd-top-left"></td> <td class="itd-top-center"></td> <td class="itd-top-right"></td> </tr> <tr> <td class="itd-mid-left"></td> <td class="itd-mid-center"> <div class="dialogContent"> <h3 class="pop-comm-top">操作进度提示</h3> <div class="pop-comm-middle"> <i class="icon-loading"></i> <span id="bet_progress_message" class="message" style="float: none;font-size: 14px;"></span> </div> </div> </td> <td class="itd-mid-right"></td> </tr> <tr> <td class="itd-bot-left"></td> <td class="itd-bot-center"></td> <td class="itd-bot-right"></td> </tr> </table> </div> <!--进度提示?结束--> <div id="alertBoxDiv" style="display:none;" > <table> <tr> <td class="itd-top-left"></td> <td class="itd-top-center"></td> <td class="itd-top-right"></td> </tr> <tr> <td class="itd-mid-left"></td> <td class="itd-mid-center"> <div class="dialogContent"> <h3 id="drag_alert" class="pop-comm-top" style="width: 442px;"> 趣彩网提醒您 <a class="close" onclick="alertClose();">关闭</a> </h3> <div class="pop-comm-middle"> <div class="msg-content"> <i class="dialogStatus ok"></i> <span id="alert_message" class="message" style="width: 331px; display: block; float: left; padding-left: 6px;font:15px/1.5 arial,'宋体',tahoma,helvetica; position:relative;top: 5px;white-space:normal;word-break: break-all;word-wrap: break-word"></span> </div> <div class="buttonrow"> <input type="button" id="boxAlertOkButton" value="http://www.xmcmhk.com/知道? class="dialogBtn" onclick="alertClose();"/> </div> </div> </div> </td> <td class="itd-mid-right"></td> </tr> <tr> <td class="itd-bot-left"></td> <td class="itd-bot-center"></td> <td class="itd-bot-right"></td> </tr> </table> </div> <div class="boxbg" style="display: none;" id="avtivityBox"> <div class="boxtop"> <span class="EqJrGrh">注册送红?/span><a class="boxdel">×</a> </div> <div class="boxtit"> <span class="on">活动详情</span> <span style="margin-left: 130px;">免费注册</span> </div> <div class="boxdetails boxdetails1 div_1" style="display: block;"> <div class="actime"> </div> <div class="divdown"> <span class="icon1">1</span> <div class="title"> 活动要求?/div> <ul class="EqJrGrh"> <li class="EqJrGrh">1??0日~7?1日期间注册的用户</li> <li class="EqJrGrh">2、在本活动页面完成注?/li> <li class="EqJrGrh">3、完成实名信息认证、手机绑?/li> </ul> </div> <div class="divdown1"> <span class="icon1">2</span> <div class="title"> 活动奖励?/div> <ul class="EqJrGrh"> <li class="EqJrGrh">满足以上条件完成注册将获?span style="color: #ff3c00">"5元红?</span></li> </ul> </div> <div class="EqJrGrh"> <span class="icon1">3</span> <div class="title"> 友情提示?/div> <ul class="EqJrGrh"> <li style="margin: 0px; background: none;">       <i class="icon"></i>现阶段暂停网上彩票代购,本活动旨在开放网络购彩之日回馈用户;红包仅限用于购彩不能进行提款。本次活动最终解释权归网站所有?/li> </ul> </div> <span class="icon3"></span> <input type="button" id="promptly" class="promptly1" value="http://www.xmcmhk.com/马上注册" /> </div> <div class="boxcen div_1" style="display: none;"> <ul class="EqJrGrh"> <li class="EqJrGrh"><span class="EqJrGrh"><em>*</em>用户?/span><input name="userName" id="NickName" type="text" class="input1" value="http://www.xmcmhk.com/用户名为4-20个字符,注册后不可修? /><b id="nameTip" class=""></b></li> <li class="EqJrGrh"><span class="EqJrGrh"><em>*</em>密码</span><input id="pwd" type="password" maxlength="18" class="input1" value="http://www.xmcmhk.com/" /><b id="pwdTip" class=""></b></li> <li class="EqJrGrh"><span class="EqJrGrh"><em>*</em>确认密码</span><input id="affirm" type="password" maxlength="18" class="input1" value="http://www.xmcmhk.com/" /><b id="passwordTip" class=""></b></li> <li class="EqJrGrh"><span class="EqJrGrh"><em>*</em>真实姓名</span><input id="realname" type="text" class="input1" value="http://www.xmcmhk.com/" /><b id="realnameTip" class=""></b></li> <li class="EqJrGrh"><span class="EqJrGrh"><em>*</em>身份?/span><input id="idcode" type="text" maxlength="18" class="input1" value="http://www.xmcmhk.com/" /><b id="idCodeTip" class=""></b></li> <li class="EqJrGrh"><span class="EqJrGrh"><em>*</em>手机号码</span><input id="mobile" name="mobile" class="input1" type="text" value="http://www.xmcmhk.com/请输?1位手机号? maxlength="11" /><b id="phoneTip" class=""></b></li> <li class="EqJrGrh"><span class="EqJrGrh"><em>*</em>验证?/span><input id="auth_code" type="text" value="http://www.xmcmhk.com/" class="input1" style="width: 135px;" /> <input type="button" value="http://www.xmcmhk.com/获取验证? class="auth_code" id="btn_authcode" /> </li> <li class="EqJrGrh"><span class="textorg">?* 必须填写内容</span></li> <li class="EqJrGrh"><span class="EqJrGrh"></span> <label for="regAgent" style="color: #919191;"> <input type="checkbox" checked="checked" autocomplete="off" id="regAgent" name="regAgent" /> 我已年满18周岁并同?<a target="_blank" href="http://www.xmcmhk.com/help/serviceAgreement1">《趣彩网 用户购彩协议?/a> </label> </li> <li class="EqJrGrh"><span class="EqJrGrh"></span> <input type="button" class="btnregst" value="http://www.xmcmhk.com/完成注册" /></li> </ul> </div> <div class="boxsuccess" style="display: none;"> <div class="EqJrGrh"> <div class="bs_font1"> 恭喜您注册成功! </div> <div class="bs_font2"> 现在充值还能再得红?/div> </div> <input type="button" class="bs_btn" value="http://www.xmcmhk.com/充值送红? /> </div> </div> <div class="boxbg" style="display: none;" id="avtivityBox1"> <div class="boxtop"> <span class="">充?00??/span><a class="boxdel boxdel1 ">×</a> </div> <div class="boxtit1"> <span class="activity_des">活动详情</span> </div> <div class="boxdetails"> <div class="actime"> </div> <div class="divdown"> <span class="icon1">1</span> <div class="title"> 活动要求?/div> <ul class="EqJrGrh"> <li class="EqJrGrh">1??0日~7?1日期间注册的用户</li> <li class="EqJrGrh">2、在“注册送红包”活动页面完成注?/li> <li class="EqJrGrh">3、完成实名信息认证、手机绑?/li> </ul> </div> <div class="divdown1"> <span class="icon1">2</span> <div class="title"> 活动奖励?/div> <ul class="EqJrGrh"> <li class="EqJrGrh">满足以上条件每次充值≥100元将获得<span style="color: #ff3c00">"5元红?</span><br /> <b style="font-weight: bold;">可累计获?0次红?/b></li> </ul> </div> <div class="EqJrGrh"> <span class="icon1">3</span> <div class="title"> 友情提示?/div> <ul class="EqJrGrh"> <li style="margin: 0px; background: none;">       <i class="icon"></i>现阶段暂停网上彩票代购,本活动旨在开放网络购彩之日回馈用户;参与该活动的用户如对充值金额进行提款需扣除赠送的相应红包;红包仅限用于购彩不能进行提款。本次活动最终解释权归网站所有?/li> </ul> </div> <span class="icon3"></span> <input type="button" id="promptly" class="promptly" value="http://www.xmcmhk.com/立即领取" /> </div> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>